İnsan Kaynakları

Ses Okulları; Atalarını tanıyabilen, modern, çağdaş, özgürlükçü, yenilikçi, demokrat bir Türkiye hayaliyle  yaşayan, yeniliklere ve değişimlere açık olmanın yanı sıra farklı  dünya  görüşlerine  saygı duyabilen, inanç ve geleneklerine  bağlı, yaratıcı, dinamik, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen insanlarla birlikte olmayı, bu insanların kalıcılığını ve verimliliğini sağlamayı görev kabul edinmiştir.

İnsan Kaynakları Birimimiz; çalışanların, kuruma ne kadar ait olduğunu, kurum ilke ve hedeflerini benimsemelerini sağlamak, aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri, yaratıcı yönlerini ortaya koyabilecekleri ve en verimli şekilde çalışabilecekleri ortamı hazırlamak üzere faaliyetlerini sürdürmekte, öte yandan benimsediği ‘sürekli gelişim’ felsefesi ile yeni uygulamaların gözlenmesi yeniliklerin hayata geçirilmesi ve sistemin iyileştirilmesini sağlamak üzere de çalışmalar sürdürmektedir.

Eğitim ve gelişimin sürekliliğinin bilincinde olan kurumumuzda hizmetiçi eğitim çalışmaları planlanırken, çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gerçekleştirebilmek için:

 • Çalışanlarımızın memnuniyeti ve iş doyumu ön planda tutulur,
 • Çalışanlarımıza değer verilir, onlar önemsenirler,
 • Çalışanlarımızın iyi yaşamalarına özen gösterilir,
 • Çalışanlarımızın performanslarını artırmaya yönelik etkinlikler planlanır ve uygulanır,
 • Çalışanlarımızın işbirliği ve takım çalışma anlayışını benimsemeleri sağlanır,
 • Çalışanlara aidiyet duygusu yerleştirilmeye çalışılır,
 • İnsan Kaynakları, Yönetim Sistemi Uygulamaları‘nı sürekli geliştirir, araştırır, kurumunda uygular.
2015-2016 Eğitim-öğretim yılı için öğretmen ve personel alımlarımız başlamıştır.

İnsan Kaynakları Formu

  Kişisel Bilgiler

 • Deneyim

 • Beklentiler

 • Eğitim Bilgileri

 • Üniversite Öncesi

 • Üniversite

 • Lisansüstü

 

Lütfen formu göndermeden önce bilgilerinizi kontrol ediniz.